JNO ApS kærnekompetencer er Udvikling og servicering af systemer til Lodtrækninger

Stifter og medejer Jørgen Nygaard har i 1964 udviklet en epokegørende model for tilfældig lodtrækning, der baserer sig på fordelingsfunktionen for afstande mellem på hinanden følgende tilfældigt udtrukne numre fra et nummerinterval. Som grundlag for tilfældigheden anvender denne model en ”tandhjuls generator”, der besidder fortrinlige egenskaber, der blandt andet muliggør kontrol med et trækningsforløb.  Modellen er suppleret med en lang række statistiske analysemetoder til dokumentation af graden af tilfældighed.   

Denne model benyttes af de fleste større lotterier i Danmark.

 

Innovations Kompagniets kærnekompetencer ligger inden for Kvalitetsstyrings processer, og certificering af disse efter ISO 9000